Administrativne usluge i organizacija

 

Ponekad prilikom rada na zahtjevnijim projektima dođete u situaciju da ste u škripcu sa vremenom za obavljanje svakodnevnih administrativnih poslova, a koji oduzimaju sate i sate dragocijenog vremena. Koliko ste samo puta poželjeli da imate još bar jedan par ruku koji će moži uraditi za vas te “dosadne”, a ipak bitne poslove? Budite efikasni i fokusirajte se na konkretan posao, a administrativne poslove prepustite nama, kako biste brže postizali željene rezultate.

   • Obrada teksta, uređivanje, korekture
   • PowerPoint prezentacije
   • Vođenje različitih evidencija
   • Prijave i odjave zaposlenih
   • Vođenje putnih naloga
   • Pomoć oko organizacije putovanja, seminara, sajmova i sl.
   • Izrada i uređivanje dokumenata, dopisa i ostale poslovne korespodencije
   • Popunjavanje i arhiviranje dokumenata
   • Zaprimanje i slanje poslovne dokumentacije
   • Korespodencija s poslovnim partnerima
   • Slanje dopisa i razne prepiske
   • Prikupljanje ponuda za nabavu roba ili usluga te analiza cijena
   • Savjetovanje u vezi sa organizacijom posla
   • Ostalo prema potrebama klijenta