Finansijski konsalting

 

Finansijski konsalting obuhvata čitav niz usluga iz domena finansija. Ove usluge omogućavaju Vam da uspješno sagledate finansijsku situaciju preduzeća, da je prezentujete zainteresovanim partnerima iz okruženja, da sagledte finansijsku situaciju svojih poslovnih partnera, da uspješno planirate svoje poslovanje, da izvrše restrukturiranje svojih finansijskih obaveza itd. Iz ove kategorije usluga možemo Vam ponuditi:  

     • Izrada poslovnog, odnosno investicionog plana (npr. za potrebe dobijanja kredita ili za potrebe investicija, razvoja, uključuje sve potrebne finansijske pokazatelje); 
     • Izrada plana restrukturiranja (za preduzeća u problemu, kao plan stabilizacije i plan nastavka poslovanja, plaćanja prema bankama i povjeriocima, kada preduzeće želi da postogne dogovor sa povejriocima, tj. bankama u cilju da nastavi da posluje u problematičnim uslovima); 
     • Savjetovanje pri kupoprodaji preduzeća; Finansijska analiza preduzeća (izvjestaj o trenutnom stanju preduzeća, mogućnost plaćanja, zaduženost, CF, itd…, analiza ušteda, na osnovu pregleda kretanja troškova); 
     • Edukacija iz oblasti finansija (edukacija direktora/menadžera ili edukacija zaposlenih u cilju povećanja njihove efikasnosti u upravljanju novačnim sredstvima);
     • Pregovaranje sa bankama, u korist preduzeća (obezbjeđivanja boljih uslova kredita u korist preduzeća, ili boljih uslova poslovanja preko banke u korist preduzeća – smanjenje bankarskih troškova, itd…); 
     • Izrada plana naplate povjerilaca